Naše žákovské knížky a sešity

Již šestým rokem vyrábíme žákovské knížky pro základní školy a žákovské sešity pro základní umělecké školy. Díky tomu máme bohaté zkušenosti s výrobou a technologiií výroby.

Rozhodli jsme se, že Vám zhruba nastíníme jak vlastně Vaše žákovské knížky vznikají.

Postup výroby bychom mohli rozdělit do několika fází:


1. Příjem podkladů a zpracování sazby.

Touto fází začíná celá výroba žákovských knížek a sešitů. Nejdůležitější je domluvit se se školou na tom, co si vlastně přeje.

Vnitřní strany připravujeme v grafickém programu. Školy většinou posílají své návrhy v MS Wordu - je to sice pěkně zpracované, ale stejně většinou tyto návrhy předěláváme do grafických programů, protože MS Word není určen primárně na tvorbu tabulek, a pokud se už nějaké tabulky ve Wordu vytvoří, nejsou všechny stejné a špatně se modifikují. Dále pro tisk je nutno celou sazbu převést do formátu pdf.

Dále otázka loga. Po šesti letech jsme schopni logo použít v jakémkoliv stavu. Ideální je dodané přímo ve stavu vhodném pro tisk - tj. ve formátu .pdf s nastavenými barvami, ale jsme schopni si logo stáhnout z internetových stránek školy, případně naskenovat z dodané předlohy. Hodně často se stává, že školy pošlou logo uložené opět v MS Wordu. Je to možné, ale mohou zde nastat určité potíže. Především v následné barevnosti loga. Nejvíce patrné to je u "jasně modré barvy" - tato barva je v barevném rozsahu LAB, pro zobrazení na monitoru se používá barevné schéma RGB, ale pro tisk v barvě se použije barevné schéma CMYK - v tomto případě se barvy skládají ze čtyř základních barev - modré, červené, žluté a černé, a tento barevný rozsah je menší než rozsah LAB. Z tohoto důvodu "jasná modrá" změní svou barvu - většinou ztmavne.

Po dodání a základním zpracování podkladů nastupuje fáze tiskové přípravy. Již zde je nutno rozhodnout, jakou technologií bude žákovská knížka tištěna.


2. Vytištění jednotlivých listů

Z počátku jsme používali ofsetový tisk, kde se musela udělat archová montáž vnitřních stran do formátu 480 x 620 mm (větší A2). Na každou stranu tiskového archu se vešlo 8 stran žákovské knížky - u 32 stran se tedy musely vyrobit 4 archové montáže. Následně se tyto archové montáže nakopírují na speciální hliníkové tiskové desky tzv. kovolisty. Je jasné, že při ceně 250,- Kč za jeden kovolist již nyní cena vyběhla na 1000,- Kč, a to jen za vnitřní listy, které se ještě ani nezačaly tisknout.

Protože školy v posledních letech požadují stále více individulání provedení žákovské knížky a počet tištěných objednaných kusů není vhodný pro ofsetový tisk, začali jsme tisknout digitální technologií, která vyhovuje výrazně více. V případě malé změny nemusíme dělat nové kovolisty, vlastně jen upravíme podkladový soubor a můžeme tisknout. Digitální technologií tiskneme jednotlivé dvojlisty na přesný formát A4.


3. Vytištění obálky

U obálky na "ofsetu" byly ještě další problémy - pokud byla obálka barevná, musel se výsledný obraz skládat ze 4 barev (CMYK), a navíc u nižších nákladů se muselo čekat na další obdobný náklad obálek ještě z dalších tří škol. Z toho je patrné, že tisk na "ofsetu" byl rentabilní v době, kdy všechny školy používaly stejnou žákovskou knížku nebo sešit. V případě barevné i jednobarevné obálky se opět tisklo na formát 480 x 620 mm. Následně se arch rozřezal na 4 díly a měli jsme k dispozici obálku.

Proto nyní pro tisk obálek používáme digitální stroje, kde odpadá výroba tiskových desek, pouze se ve formátu pdf vytvoří sazba na vnější a vnitřní stranu obálky. Toto se následně vytiskne na přesný formát A4. Po tisku není nutný ořez obálky.


4. Kompletace

Po vytištění následuje komletace. Postup kompletace tzv. "snášení", závisí na předchozí použité technologii.

V případě, že se použil ofsetový tisk, musíme nejprve všechny vytištěné archy formátu 480 x 620mm poskládat na "falcovacím" stroji. Poté musíme vložit do sebe 2 poskládné archy a tyto následně vložit do složené obálky.

V přpadě použití digitální technologie tisku na přesný formát se jednotlivé archy A4 pouze zkompletují v daném pořadí stránek.


5. Šití a ořez

Při použití ofsetu se žákovské knížky ve hřbetu prošijí dvěmi skobičkami, a poté následuje ořez. A to ze tří stran - "z hlavy, nohou a čela". Výsledkem je hotová žákovská knížka.

Při použití digitlní technologie se připravený štos papírů (obálky a vnitřních listů) ohne a prošije dvěmi skobkami. Následuje ořez pouze z čelní strany.


6. Balení a expedice

Po ukončení výroby se žákovské knížky a sešity zabalí do smršťovací fólie nebo papíru - většinou po 50 ks, a jsou připraveny k distribuci.