Ochrana osobních údajů - GDPR

Právnické osoby

99,9% našich zákazníků (odběratelů žákovských knížek) jsou právnické osoby. Společnost ATREA TRADING s.r.o. je vůči nim v záležitostech GDPR v postavení zpracovatele osobních údajů, k čemuž nepotřebuje od správce osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.

Při rozesílání e-mailů s novinkami (2x ročně) se v tomto případě neřídíme GDPR, ale zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Databáze, kterou používáme, jsme si za roky činnosti vytvořili sami (není koupená) a obsahuje kontakty, které jsme získali buď z objednávek nebo veřejně přístupné databáze MŠMT. Pokud pověřený pracovník školy uvedl jako kontakt na školu svůj soukromý e-mail, nejedná se zpracování osobních údajů. V tomto případě přesto doporučujeme, aby nás dotyčná škola kontaktovala a e-mail změnila.

Ze zasílání informačních e-mailů má škola vždy možnost se odhlásit kliknutím na tlačítko nezasílat, které je součástí e-mailu.

Fyzické osoby

Pro zbylé 0,1% zákazníků - fyzické osoby je společnost ARTEA TRADING s.r.o. v pozici správce i zpracovatele osobních údajů a řídí se platným předpisem GDPR.

Veškeré údaje, které zde zákazník při objednávce uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetových stránek a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem dodání, řádné fakturace a případné reklamace dodaného zboží.

Osobní údaje mohou být správcem dále poskytovány těmto zpracovatelům:

• Poskytovatelé přepravních služeb dle zvoleného způsobu doručování.

• Poskytovatel e-mailu, web hostingu a služeb spojených s jejich provozováním.

• Poskytovatel softwaru pro zpracování účetnictví a daní.

Zákazník bere na vědomí, že podle Zákona o ochraně osobních údajů má právo:

• Vzít souhlas kdykoliv zpět.

• Požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

• Požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

• Tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

• Požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů.

• V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výmaz osobních údajů se dále provádí automaticky:

• V tištěné podobě dle Zákona u účetnictví (úschova účetních dokladů).

• V elektronické podobě s ohledem na oprávněný zájem poskytovatele a způsob fungování relačních databází.