Jak připravit podklady pro tisk žákovských knížek


Roky se setkáváme se stále stejnými problémy při předávání tiskových dat. Proto jsme se rozhodli, že zpracujeme malý manuál, ve kterém se dovíte, jak data připravit a jakým způsobem je předat k tisku nebo dalšímu zpracování.


Vazba V1Pro výrobu žákovských knížek se téměř výhradně využívá vazba V1.

V1 – Vazba měkká, šitá, sešitová nebo též časopisecká vazba nebo na stříšku. Jsou to různé názvy pro stejnou věc.

Vnitřní listy jsou sneseny (seřazeny), je přidána obálka. Následně je žákovská knížka složena a ve hřbetě sešita drátěnými skobkami a po sešití oříznuta.

Při běžné výrobě žákovských knížek se pracuje s přesným formátem. To znamená, že se tiskne na formát A4 a po složení je výsledný formát žákovské knížky A5. V tomto případě se provádí jen tzv. čelní ořez.

V některých případech, hlavně u kvalitnějších tisků se ještě navíc provádí horní ořez a dolní ořez - to znamená ořez ze tří stran. Toto se provádí také v případě, kdy jsou vnitřní listy tištěny na spad.


Ostatní typy vazeb