Jak připravit podklady pro tisk žákovských knížek

Roky se setkáváme se stále stejnými problémy při předávání tiskových dat. Proto jsme se rozhodli, že zpracujeme malý manuál, ve kterém se dovíte, jak data připravit a jakým způsobem je předat k tisku nebo dalšímu zpracování.

Vazba V1

Pro výrobu žákovských knížek se téměř výhradně využívá vazba V1.

V1 – Vazba měkká, šitá, sešitová nebo též časopisecká vazba nebo na stříšku. Jsou to různé názvy pro stejnou věc.

Vnitřní listy jsou sneseny (seřazeny), je přidána obálka. Následně je žákovská knížka složena a ve hřbetě sešita drátěnými skobkami a po sešití oříznuta.

Při běžné výrobě žákovských knížek se pracuje s přesným formátem. To znamená, že se tiskne na formát A4 a po složení je výsledný formát žákovské knížky A5. V tomto případě se provádí jen tzv. čelní ořez.

V některých případech, hlavně u kvalitnějších tisků se ještě navíc provádí horní ořez a dolní ořez - to znamená ořez ze tří stran. Toto se provádí také v případě, kdy jsou vnitřní listy tištěny na spad.

Ostatní typy vazeb

Vazba V2.

Vazba měkká, lepená. Blok je zhotoven ze složek nebo listů snesených za sebou, po odfrézování hřbetu je brožura lepená ve hřbetě disperzním, tavným (HOT MELT) nebo PUR lepidlem, blok je zavěšen do obálk.: Brožura je po zavěšení oříznuta ze tří stran i s obálkou - horní, dolní a čelní ořez. Varianta V2 s chlopněmi – blok oříznut zepředu před zavěšením do obálky; po zavěšení je proveden horní a dolní ožez.

Vazba V3.

Vazba měkká, šitá. Blok snesen ze složek nebo jednotlivých listů za sebou. Vazba je šitá ve hřbetě drátěnými skobami shora a může být slepena a zavěšena do obálky. Po ušití je proveden ořez ze tří stran, vč. obálky.

Vazba V4.

Vazba měkká, šitá. Blok je z jednotlivých složek za sebou. Jednotlivé složky jsou prošity nití nebo tavnou nití, následně je hřbet bloku slepen a celý blok vlepen do obálky. Ořez je proveden ze tří stran, vč. obálky.

Vazba V5.

Desky z lehčí lepenky. Vazba je polotuhá, šitá nebo lepená. Blok je snesen za sebou. Jednotlivé složky jsou buď sešity, nebo po ofrézování hřbetů slepeny. Blok je před vlepením do polotuhých desek (karton) oříznut zepředu a po zavěšení je produkt oříznut v hlavě a v nohách i s deskami. Jedná se o "dlouhé knihy pro malé děti".

Vazba V6.

Vazba tuhá, leporelo. Jednotlivé lepenkové přířezy jsou potaženy potištěným potahem a vzájemně spojeny měkkým plátěným hřbetem. Blok leporela je oříznut v hlavě a v nohách po dokončení.

Vazba V7.

Vazba tuhá, šitá nití, tavnou nití nebo lepená s poloplátěnými (kombinovanými) deskami. Složky knižního bloku jsou sneseny za sebou. Blok je před zavěšením do desek opatřen předsádkami, může být doplněn stužkou a kapitálky a oříznut ze tří stran. U vyššího rozsahu stran musí být hřbet zaoblen. Zavěšení do desek se provádí vlepením předsádek. Hřbet vazby je potažen jiným materiálem (plátnem).

Vazba V8.

Vazba tuhá, šitá nití, tavnou nití nebo lepená s celoplátěnými deskami. Složky knižního bloku jsou sneseny za sebou. Blok je před zavěšením do desek opatřen předsádkami, může být doplněn stužkou a kapitálky a oříznut ze tří stran. U vyššího rozsahu stran musí být hřbet zaoblen. Zavěšení do desek se provádí vlepením předsádek. Varianty: V8a – laminovaný potah, V8b – papírový potah, V8c potah z jiných materiálů.

Vazba V9.

Vazba tuhá, lepená, šitá nití nebo tavnou nití s deskami z tuhých plastů. Složky knižního bloku jsou sneseny za sebou. Blok je před zavěšením do desek opatřen předsádkami, může být doplněn stužkou a kapitálky a oříznut ze tří stran. U vyššího rozsahu stran musí být hřbet zaoblen.

Vazba V9a.

Varianta vazby V9. Desky jsou z měkčených plastů.

Vazba "kalendářová" - twin wire.

Vazba kroužková - plastový hřbet.