Jak připravit podklady pro tisk žákovských knížek

Roky se setkáváme se stále stejnými problémy při předávání tiskových dat. Proto jsme se rozhodli, že zpracujeme malý manuál, ve kterém se dovíte, jak data připravit a jakým způsobem je předat k tisku nebo dalšímu zpracování.

• PDF/X-1a - základní formát tiskových dat

Pro vysvětlení pojmu pdf půjdeme trochu do hloubky. Pokud nebudete sami vytvářet tiskové podklady a necháte to na nás, tak raději tento článek přeskočte:-)

Definice pojmů:

PostScript vs. PDF

PostScript je programovací jazyk popisující stránky určené k tisku na libovolné kompatibilní tiskárně.

PDF je souborový formát vytvořený pro snadné elektronické předávání dokumentů (PDF = Portable Document Format) a s možností zobrazení na libovolném monitoru.

PDF vs. PDF/X

Libovolné PDF lze zobrazit na monitoru, ale ne každé je vhodné pro kvalitní tisk. PDF/X je formát vhodný pro tisk a je definován mezinárodním standardem (ISO 15930). Nejdůležitějšími verzemi tohoto standardu jsou PDF/X-1a a PDF/X-4. Pro naši práci potřebujeme PDF/X-1a.

PDF/X-1a

První mezinárodní standard PDF/X z roku 2001 je označován PDF/X-1a: 2001. Vychází z možností PDF verze 1.3 a je kompatibilní s PostScriptem3.

PDF/X-1a musí obsahovat:

• Vymezovací rámečky (ořez, spad).

• Výstupní záměr – u nás nejčastěji Coated FOGRA39 případně ISO Coated v2(ECI).

• Pouze CMYK a přímé barvy.

• Písma – všechna písma musí být vložena - toto ve Wordu neuděláte - PDF z Wordu není vhodné pro tisk.

• Trapping (přetisk barev, důležitý pro soutisk barev) – musí být definováno, zda byl nastaven trapping.

PDF/X-1a nesmí obsahovat:

• Průhlednost – musí být sloučena před uložením do PDF.

• ICC profily u objektů – povolen jen ICC profil výstupního záměru.

• Obrazy s bitovou hloubkou 16 bitů na kanál.

• RGB a barevné prostory jiné než CMYK a přímé barvy.

Výhody PDF/X-1a:

PDF/X-1a je ověřený a bezpečný formát, kompatibilní se staršími zařízeními.

Nevýhody PDF/X-1a:

Nepodporuje vlastnosti formátu PDF od verze 1.4 (např. průhlednosti) které je třeba z dat odstranit nebo je simulovat.

PDF/X-4 - pouze informativně

Standard z roku 2008, revidovaný v roce 2010 (PDF/X-4:2010). Vychází z PDF verze 1.6 a může tedy obsahovat např. průhlednosti a vrstvy.

Hlavní rozdíly PDF/X-4 proti PDF/X-1a:

• Je povolena průhlednost.

• Jsou povoleny ICC profily u objektů.

• Jsou podporovány komprese JPEG2000 a JBIG2.

• Jsou povoleny obrazy s bitovou hloubkou 16 bitů na kanál.

• Jsou povoleny i jiné barvové prostory než CMYK, např. RGB i Lab.

• Je povolen volitelný obsah, označovaný též jako vrstvy.

Výhody PDF/X-4:

Moderní ripy (tiskové programy) si již poradí s vlastnostmi PDF od verze 1.4, a proto je není třeba odstraňovat.

Nevýhody PDF/X-4:

Příjemce dat PDF/X-4 musí potvrdit, že je schopen formát zpracovávat. Workflow musí být testováno na kompatibilitu s tímto formátem.

Proto preferujeme příjem dat v PDF/X-1a.

Základní pravidla pro tvorbu tiskového PDF

Barvy

Standard PDF/X-1a povoluje pouze barvový prostor CMYK, standard PDF/X-4 povoluje i jiné barvové prostory. Nicméně specifikace doporučují pro bezpečnou předávku zůstat u CMYK. Doporučujeme dodržovat následující (zjednodušená) pravidla:

• Pro křivkovou grafiku a text volte CMYK nebo přímé barvy.

• Pro rastrovou grafiku volte CMYK nebo RGB. V případě objektu v RGB musí být vložen i ICC profil (zpravidla AdobeRGB nebo sRGB), aby byl možný korektní převod do CMYK.

• Přímé barvy (např. Pantone) volte jen v nezbytném případě.

Stránka

• Pomocí rámečku řezání (TrimBoxu) definujte požadovaný rozměr hotové tiskoviny (tzv. čistý formát), i když si myslíte, že řezání nebude třeba.

• Objekty, které mají sahat až k okraji čistého formátu, musí přesahovat rámeček řezání minimálně o 3 mm Velikost spadu definujte pomocí rámečku spadávky (Bleed Boxu) a přesahující objekty k němu zarovnávejte.

• Dodržujte bezpečnou zónu min. 4 mm uvnitř rámečku řezání.

Písmo a text

• Všechna písma musí být vložena.

• Text musí být v CMYK nebo přímých barvách.

• Černý text v běžných velikostech musí být ve 100 % K (černá).

• Černý text do 12 pt, který překrývá objekty na pozadí, by měl mít vždy zapnutý přetisk. Větší černý text s objekty na pozadí by měl mít vypnutý přetisk nebo by měl být tištěn bohatou černou (např. 100 % K + 50 % C - černá a modrá)

• Bílý text nesmí mít zapnutý přetisk – jinak při tisku zmizí. Pozor na změnu barvy textu na bílou – nezapomeňte také vypnout přetisk!.

Vektorová grafika

• Křivkovou grafiku připravujte v CMYK nebo přímých barvách.

• Pozor na příliš tenké linky, doporučujeme pro tisk min. 0,124 pt pro linky tištěné 1 tiskovou barvou a 0,25 pt pro linky tištěné více tiskovými barvami.

• Vždy definujte sílu tahu číselnou hodnotou.

• Tenké černé čáry by měly být ve 100 % K a mít zapnutý přetisk.

• Větší černé plochy by měly mít přetisk vypnutý nebo být definovány bohatou černou (např. 100 % K + 50 % C)

• Bílé objekty nesmí mít zapnutý přetisk, jinak při tisku zmizí.

Rastrové obrázky

• Rastrové obrázky v PDF musí mít dostatečné rozlišení: pro digitální laserový tisk 300 dpi.

• Obrázky v PDF můžete ponechat v RGB – vždy ale vložte správný ICC profil, aby byl možný korektní převod do CMYK. Nezapomeňte, že barvy obrázku se po převodu do CMYK mohou změnit.

Průhlednosti

• Objekty, které nepoužívají průhlednost, umístěte do popředí nad objekty s průhledností.

• Nepoužívejte průhlednost na malý text.

• Nepoužívejte průhlednost pro zesvětlení barvy.

• Používejte náhled přetisku a náhled sloučení průhledností.

• Průhlednost slučujte, až když je to nezbytně nutné.

Přímé barvy

• V tiskovém PDF by měly zůstat jen ty přímé barvy, které se mají jako přímé barvy vytisknout. Ostatní převeďte na výtažkové.

• Pro stejnou přímou barvu používejte jednotné pojmenování a jednotnou definici alternativní hodnoty CMYK nebo Lab.

• Při použití přímých barev a průhledností není doporučeno používat režimy sloučení průhledností Rozdíl, Vyloučení, Odstín, Sytost, Barvy a Světlost.

• Počet a název použitých přímých barev vždy sdělte příjemci dat.

Toto byla jen drobná ochutnávka toho, s čím se v tiskařině při příjmu dat potýkáme. Článek o PDF/X-1a berte pouze jako informativní.