Jak připravit podklady pro tisk žákovských knížek

Roky se setkáváme se stále stejnými problémy při předávání tiskových dat. Proto jsme se rozhodli, že zpracujeme malý manuál, ve kterém se dovíte, jak data připravit a jakým způsobem je předat k tisku nebo dalšímu zpracování.

Barevnost RGB -> CMYK

• Příklad z praxe.

Škola nám pošle (dle jejich představ) pěkně zpracované logo v zářivých barvách nejspíše vytvořené ve Wordu. Po vytištění je škola překvapena, že zářivé barvy nejsou až tak zářivé a jsou nevýrazné.

Čím je to způsobeno?

Odpověď je poměrně jednoduchá.

Data (logo) byla zpracována na počítači a zobrazena na monitoru. Monitor pracuje s tzv. barevným prostorem RGB. To znamená, že všechny zobrazované barvy jsou skládané z barvy červené, zelené a modré. Naproti tomu barevná tiskárna (a je jedno, jestli laserová, inkoustová, ofset apod.) pracuje s barevným prostorem CMYK, kde jsou barvy skládané z modré, červené, žluté a černé.

A zde nastává problém.

Rozsah barev v RGB je větší než ve CMYKu. Toto výborně ukazuje následující obrázek. Vidíme, že lidské oko registruje největší rozsah barev. Dále následuje RGB a nejméně barev CMYK. Při tisku se téměř výhradně používá CMYK. Data z RGB si tiskárny převádějí do CMYKu a barvy, které jsou mimo rozsah, převádějí jako nejbližší možné CMYK.

Ukázka převodu barev z RGB do CMYKu.

Color gamut

Ukázka loga školy v RGB a po převodu do CMYKu.

Konverze RGB do CMYK

Logo školy RGB

Logo školy v RGB Logo školy v RGB

Logo školy CMYK

Logo školy ve CMYKu Logo školy ve CMYKu

Pokud používáte programy na zpracování grafiky, na tento problém Vás program upozorní. Pokud použijete Word, tak se to nemáte šanci dozvědět.

• Řešení.

Vyhýbat se zářivým barvám a nepoužívat na zpracování grafiky (obrázků a log) Word.

Toto pravidlo má jednu výjimku: pokud posíláte jako tiskové podklady fotografie, nechte je v RGB.

Barevnost Pantone -> CMYK

Nejprve je nutno si vysvětlit co je to Pantone. Je to vzorník jednotlivých, přesně daných odstínů tiskařských barev. Tyto barvy se používají hlavně u ofsetového tisku. Barvy nejsou skládané ze základních barev modré, žluté, červené a černé. Jsou používané jako přímé barvy a to buď samostatně nebo v kombinaci s běžnými barvami CMYK.

Porovnání barevného rozsahu Pantone s RGB a CMYK.

Rozsah Pantone

Z obrázku je jasně patrné, že rozsah barev Pantone je výrazně větší než rozsah CMYKu, a jen mírně překračuje rozsah RGB. Z toho jasně vyplývají stejné problémy s barevností jako v případě převodu RGB na CMYK

S barvami Pantone se při tisku žákovských knížek setkáváme ve dvou případech:

1. U škol, které mají obálky stejně barevné už desítky let, což je pozůstatek z dob, kdy se pro tisk obálek žákovských knížek používal výhradně ofset.

• Příklad z praxe.

Jedná se o obálku v minulosti tištěnou na obyčejný ofsetový karton přímou barvou Pantone 021 Orange - je to jasná oranžová barva.

Obálka ŽK v Pantone 021 Orange

Logo školy v RGB

Obálka ŽK ve CMYKu

Logo školy ve CMYKu

• Řešení.

a) Můžeme vytisknout obálku na lepší papír (křídový) přímou barvou Pantone a obálku polaminovat lesklou nebo matnou laminovací fólií.

V tomto případě je nutný minimální náklad 1000 ks a není možno dělat dotisky několika kusů během roku.

b) Můžeme vytisknout obálku s převodem do CMYKu. Produční tiskový stroj na kterém tiskneme si docela dobře poradí a napodobením barev Pantone, ikdyž rozdíly zde budou.

V tomto případě není stanoven minimální náklad a je možno provádět během roku dotisky.

c) Změnit barvu obálky do barevného rozsahu CMYK.

2. V případě kdy grafik barvu Pantone při přípravě tiskových dat nepřevede do CMYKu a nechá kombinaci přímých barev Pantone s barvami CMYK.

(Jedná se pouze o případ kdy jsou data v ve formátu *.pdf.)

• Řešení.

a) Grafik upraví tiskové podklady a převede všechny barvy do CMYKu.

b) Vytiskneme obálku z dodaných tiskových dat bez úprav. Budeme spoléhat na to, že si tiskový stroj s převodem barev do CMYKu poradí.

Pozadí loga

Často se setkáváme s tím, že škola pošle logo, ale neuvědomí si, že logo má bílé pozadí (běžně u souborů *. jpg). A neuvědomí si to jen proto, že logo si zobrazí na monitoru (který je bílý), nebo si logo vytiskne na papír (který je také bílý).

Není to žádný problém, pokud je bílé pozadí loga opravdu bílé a ne třeba lehce šedé (to se stává u skenovaných nebo málo kvalitních obrázků) a současně se logo u nás tiskne v rámci obálky na bílý papír.

Pokud tyto dvě podmínky nejsou splněny, musíme logo upravit a nadefinovat průhledné pozadí. Hlavně pokud je kvalita obrázku špatná, je to dost problém a zdlouhavá práce.

Na obrázcích dole vidíte ukázkový příklad bílého a průhledného pozadí loga.

Logo bez průhledného pozadí

Logo bez průhledného pozadí

Logo s průhledným pozadím

Logo s průhledným pozadím