Obchodní podmínky

Obchodní vztahy se řídí ustanovením obchodního zákoníku (zákon č.513/1991 Sb.)

Dodavatel zboží

ARTEA TRADING s.r.o.

Martinovská 3168/48

723 00 Ostrava - Martinov

IČ: 29389321

DIČ: CZ29389321

Uskutečnění objednávky

Objednatel (kupující) může uskutečnit závaznou objednávku několika způsoby :

- e-mailem s udáním dodací adresy, telefonického kontaktu a přesné specifikace požadovaného zboží

- poštou na adresu ARTEA TRADING s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov

- pomocí objednávkového formuláře na těchto stránkách

- telefonicky

Uskutečněním objednávky objednatel (kupující) souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Podklady pro výrobu a schvalování podkladů

Objednatel dodá dodavateli veškeré podklady nutné pro výrobu žákovských knížek a sešitů.

Dodavatel zašle zpracované podklady pro tisk objednateli ve formátu *.pdf ke korektuře.

Po odsouhasení tiskových podkladů objednatelem jsou žákovské knížky nebo sešity zařazeny do tisku dle kapacitních a technologických možností dodavatele.

Po odsouhlasení podkladů odpovídá objednatel za chyby, které nejsou odhaleny korekturou.

Za chyby způsobené technologickým postupem výroby odpovídá dodavatel.

Zpracované tiskové podklady (sazby včetně vytvořených souborů *.pdf) zůstávají majetkem dodavatele. Bez souhlasu dodavatele nesmí být tyto soubory použity, kopírovány nebo předány třetí straně.

Pokud si objednatel nechá zpracovat grafiku a následně zakázku nerealizuje, je povinen zhotoviteli uhradit náklady na práci grafika ve výši 500,- Kč/hodinu + DPH, minimálně však 1000,- Kč + DPH, ikdyž by zpracování grafiky bylo v rámci zakázky zdarma.

Expedice zboží

K expedici žákovských knížek, sešitů a dalšího zboží, dochází po jejich vyrobení, případně po naskladnění.

Doprava a platby

Žákovské knížky, sešity a další zboží bude objednateli zasláno na dodací adresu balíkem do ruky České pošty, nebo balíkem PPL. Zboží dodáváme na fakturu. Žákovské knížky a sešity dodáváme pouze školám a školským zařízením. V případě, že má o žákovské knížky a sešity zájem jiná osoba, je nutný telefonický kontakt. Školám na dobírku zasíláme pouze na vyžádání - v tomto případě připočítáváme dobírkovné 35,- Kč včetně DPH. Jiným subjektům než školám (příspěvkovým organizacím) zasíláme žákovské knížky pouze na dobírku - v tomto případě připočítáváme dobírkovné 35,- Kč včetně DPH. Cena za dodání balíkem do ruky České pošty, nebo balíkem PPL při objednávce nižší než 3000,- Kč (včetně DPH) činí 110,- Kč. Při objednávce v hodnotě od 3000,- Kč (včetně DPH) je doprava zdarma.

Rozvoz v Ostravě - po předchozí dohodě zdarma

Ceny poštovného jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Odstoupení od smlouvy

Kupní smlouva vzniká zasláním objednávky a jejím potvrzením ze strany dodavatele.

Od smlouvy je možno odstoupit pouze po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele. Pokud do té doby vznikly dodavateli náklady spojené s objednávkou, je objednatel povinen tyto náklady uhradit. V případě, že dodavatel má již zboží připraveno, je objednatel toto zboží povinen odebrat.

Reklamace

V případě doručení zboží v poškozeném obalu má objednatel povinnost zboží nepřevzít od dopravce, za poškození obalu zodpovídá dopravce.

V případě, že zákazník balík převezme a následně zjistí, že obal byl poškozen, řeší tuto reklamaci s příslušnou pobočkou vybraného dopravce. Na tuto pobočku je zákazník povinen dostavit se do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a poškozenou zásilku s sebou donést, pokud je to možné. S pracovníkem Pošty sepíše protokol a bude vyrozuměn o dalším postupu. Na pozdější reklamace (v důsledku poškození obalu) nemůže dopravce ani dodavatel brát zřetel.

Pokud dojde k závadě na zboží v průběhu záruční doby, má objednatel právo zboží reklamovat, a to bez odkladu po zjištění závady. Spolu s reklamovaným zbožím je nutno přiložit kopii faktury, stručný popis závady a záruční list (pokud byl přiložen).

Reklamovat nelze zboží opotřebené, nesprávně používáné nebo špatně skladované.

O reklamaci objednatel informuje dodavatele emailem nebo telefonicky. Objednatel uvede přesný popis závady, včetně množství reklamovaného zboží. Pokud objednatel zašle i fotodokumentaci, ta musí být natolik detailní, aby z ní bylo patrné, o jakou závadu se jedná.

Reklamované zboží je objednatel povinen dodat na adresu prodejce osobně nebo doporučeným balíkem. Balík musí být dobře zabalen a pojištěn minimálně na hodnotu zboží, které objednatel reklamuje. Balík s reklamovaným zbožím není možné zasílat na dobírku. Pokud tato situace nastane, dodavatel je oprávněn balík nepřevzít. Objednatel posílá balík na své náklady.

Reklamace je řešena dle předpisů a norem platných v době uplatnění reklamace.

Záruční doba na zboží, které není předmětem výroby dodavatele, je 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak.

Ochrana osobních údajů

Dle zákona č.101/2000 Sb. se dodavatel zavazuje veškeré informace o objednateli shromažďované v souvislosti s registrací nebo uskutečněním objednávky využívat pouze pro vlastní obchodní či marketingovou potřebu.

Uskutečněním objednávky souhlasí objednatel se zasíláním novinek z webu www.zakovskeknizky.cz na jeho e-mailovou adresu max. 2x měsíčně. Pokud již objednatel nemá zájem být dále informován prostřednictvím zasílání zpráv, má právo toto zasílání kdykoliv ukončit.

Objednatel má právo kdykoliv požádat o výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího.

Ostatní ustanovení

Objednatel bere na vědomí výše uvedené obchodní podmínky a souhlasí s nimi.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli upravit, zejména v bodě Doprava a platby v závislosti na změně obchodní politiky nebo vlivem úpravy cen dopravců. Dodavatel upozorňuje, že zboží dodává pouze na území ČR.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku také v následujících případech:

v případě výrazné změny ceny zboží

v případě ukončení výroby zboží.

Pokud takový případ nastane, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Obchodní podmínky jsou platné okamžikem uveřejnění na internetu, a to dnem 8.3.2023.

Obchodní podmínky ke stažení