Základní umělecké školy - tiskopisy

Vzhled tiskopisů je zcela v souladu s pokynem MŠMT č.j. 27 101/2005-2/1 (Seznam dokumentace škol a školských zařízení), kde je mj. uvedeno:

"Textová část dokumentace musí být v souladu s ustanoveními odst. 1 § 28 zákona č. 561/2004 Sb., a příslušnou vyhláškou podle druhu školy. Tiskopisy z předchozích let je možné použít za předpokladu, že budou upraveny v souladu s těmito právními předpisy. Uvedené vzory (MŠMT) tiskopisů dokumentace škol a školských zařízení (kromě tiskopisů uvedených ve vyhl. 223/2005 Sb.) jsou pouze doporučené. Školy si mohou vytvořit vlastní vzory tiskopisů s tím, že musí obsahovat údaje podle § 28 školského zákona."

K jednotlivým tiskopisům je připojen náhled jednotlivých stran tiskopisu ve formátu *.pdf.

Tiskopisy tisneme dle druhu na formát A4 nebo A3 a to na kartón 200g COLOR COPY, 160g Motif nebo na ofsetový papír (kancelářský) 80g.

Tiskopisy jsou upraveny pro ŠVP. Staré vzory tiskopisů dodáme na vyžádání.

Vzory jednotlivých tiskopisů

Název Náhled
Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku A3 složená na A4 Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku | Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku | Náhled pdf
Třídní kniha pro kolektivní výuku A3 složená na A4 Třídní kniha pro kolektivní výuku | Třídní kniha pro kolektivní výuku | Náhled pdf
Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - HO A4 - sv. modrá barva Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - HO | Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - HO | Náhled pdf
Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - HO A4 - sv. modrá barva Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - HO | Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - HO | Náhled pdf
Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - VO A4 - lososová barva Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - VO | Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - VO | Náhled pdf
Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - VO A4 - lososová barva Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - VO | Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - VO | Náhled pdf
Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - TO A4 - sv. zelená barva Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - TO | Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - TO | Náhled pdf
Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - TO A4 - sv. zelená barva Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - TO | Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - TO | Náhled pdf
Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - LDO A4 - sv. žlutá barva Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - LDO | Katalog o průběhu vzdělávání pro I. stupeň studia - LDO | Náhled pdf
Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - LDO A4 - sv. žlutá barva Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - LDO | Katalog o průběhu vzdělávání pro II. stupeň studia - LDO | Náhled pdf
Rozvrh hodin podle žáků a vyučovacích předmětů A4 Rozvrh hodin podle žáků a vyučovacích předmětů | Náhled pdf
Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách A3 složená na A4 Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách | Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách | Náhled pdf
Výkaz žáků a vyučovacích hodin A4 Výkaz žáků a vyučovacích hodin A4 | Výkaz žáků a vyučovacích hodin A4 | Náhled pdf
Výkaz třídních knih A3 složená na A4 Výkaz třídních knih A3 | Výkaz třídních knih A3 | Náhled pdf
Výkaz třídních knih A3 složená na A4 - ŠVP Výkaz třídních knih A3 - ŠVP | Výkaz třídních knih A3 - ŠVP | Náhled pdf
Přihláška ke studiu na ZUŠ A4 Přihláška ke studiu na ZUŠ | Náhled pdf
Výkaz příspěvku A4 Výkaz příspěvku | Výkaz příspěvku | Náhled pdf
Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupení - obal A3 složená na A4 80 g Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupeních strana 1 - obal | Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupeních strana 2 - obal | Náhled pdf
Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupení - vnitřek A3 složená na A4 80 g Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupeních strana 1 - vnitřek | Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupeních strana 2 - vnitřek | Náhled pdf